Privacy verklaring

Endezaak vindt je privacy belangrijk en hecht grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van websitebezoekers, relaties en opdrachtgevers. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel delen we jouw gegevens met andere partijen indien dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht is. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. We bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn. We verwerken je gegevens vanaf het moment dat je:

  • Endezaak.nl bezoekt
  • Telefonisch contact met ons opneemt
  • Jouw gegevens aan ons verstuurt, bijvoorbeeld om een afspraak te maken
  • Gebruikmaakt van onze dienstverlening, of als we op een andere manier met elkaar in contact zijn gekomen

Het kan gebeuren dat we gegevens over je verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben, maar bijvoorbeeld via een relatie of opdrachtgever. Ook dan verwerken we deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.